Sivututkasta kuoriutui Arcode ja All Out Agency

Sivututkan kymmenen toimintavuoden jälkeen meidän on aika siirtyä eteenpäin. Työt ja intohimo erinomaisen verkkosivupalvelun eteen jatkuvat uusissa yrityksissä.

Antti jatkaa WordPress-kehittäjänä ja asiantuntijana Arcode -nimen alla. Jussi suunnittelee ja toteuttaa verkkosivustoja All Out Agency -nimellä.

Voit lukea lisää päätöksestä ja sen taustoista tästä blogikirjoituksesta. Sivututkan tarinan ja parhaat palat löydät täältä.

Tietosuoja ja yksityisyys

Täältä saat tietoa siitä, miten Sivututka Oy:ssa noudatetaan tietosuoja-asioita EU:n jäsenmaissa 25.5.2018 voimaan tulevan tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tietosuojaan liittyviin kysymyksiin vastaa meillä tietosuojavastaava Antti Rauhala. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen antti.rauhala@sivututka.fi.

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se joitain sinua koskevien tietojen keräystä ja käsittelyä. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Jos tyydyt pelkästään selaamaan ja lukemaan tätä verkkosivustoa, niin se tapahtuu anonyymisti ilman että henkilöllisyytesi paljastuu.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Sisällysluettelo

 1. Yleistä
 2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?
 4. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?
 5. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
 6. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?
 7. Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?
 8. Kauanko henkilötietojani säilytetään?
 9. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
 10. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?
 11. Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
 12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?
 13. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

1. Yleistä

Olemme Sivututka Oy:lla sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Tarjoamme myös  mahdollisuuden vaikuttaan tietojesi käsittelyyn ja säilytykseen. Käsittelemme sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Sivututka Oy (Y-tunnus: 2797169-1)

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@sivututka.fi

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen
 • Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • Asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • Liiketoimintamme ja palveluiden kehittäminen
 • Palveluiden tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
 • Laskutus
 • Palveluista ja tuotteista tiedottaminen sekä markkinointiviestintä
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoaminen

4. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten YTJ tietokannasta. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi. Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja esimerkiksi yhteydenottosi tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Yrityksen nimi

Sivuilla vieraillessasi voimme saada sinulta automaattisesti seuraavia tietoja:

 • Google Analytics -kävijätietopalvelun avulla kerätty anonyymi analytiikkatieto

Julkisista lähteistä kerättävät tiedot:

 • YTJ-yrityshausta kerätyt yrityksen tiedot, kuten yrityksen osoite
 • TIEKE:n verkkolaskuosoitteistosta kerätyt yrityksen verkkolaskutustiedot

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme. Halutessasi sinulla on oikeus kieltää joidenkin tietojen käyttö ja vaatia sitä meiltä.

5. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi myös palveluidemme tarjoamista ja liiketoimintamme harjoittamista sekä kehittämistä varten.

6. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Henkilötietojasi käsittelee Sivututka Oy:n henkilöstö työtehtäviään suorittaessaan, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolelle. Välttämättömiä tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa Sivututkan toimeksiantamille kolmansille osapuolille verkkopalvelun asiakaskokemuksen parantamista ja markkinointia varten. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

 • Google Analytics (Verkkosivujen kävijäseurantatiedot)
 • MailChimp (Sähköpostilistan tilaajatiedot)
 • Suomen Hostingpalvelu Oy (Sähköpostit)
 • Talenom Oyj (Asiakasyrityksen laskutustiedot)

Tietojen luovutus viranomaisille Saatamme luovuttaa tietoja lain tai viranomaisen pyynnöstä. Näissä tapauksissa ilmoitamme tietojen luovutuksista aina myös asiakkaalle, jos se on lain mukaan sallittua.

7. Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Aina kun mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset ja Suomessa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös vikatilanteissa. Privacy Shield Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

8. Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Pyynnön jälkeen tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin. Yksittäisten tietojen säilytysaikoja

 • Asiakkaan yhteydenoton yhteydessä kerätty lista henkilö- ja yritystiedoista: yli 5 vuotta vanhat tiedot poistetaan, ellei pidempi säilytys ole hyvin perusteltu.
 • Google Analytics analytiikkatieto: 50 kuukautta, jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti.

9. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Henkilötiedot
Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Palvelimet ja verkkosivut
Sivututka Oy:n sähköpostit ja ylläpitoasiakkaiden sivustot ovat palvelimilla Suomen Hostingpalvelu Oy:n laitesalissa. Laitesalit sijaitsevat Helsingissä ja ovat valvottuja 24/7. Palvelimet on suojattu tietomurtoja vastaan.

Pilvipalvelut ja tietojen säilytys
Säilytämme listaa asiakkaista ja asiakastiedoista Suomessa, suojatulla verkkolevyllä. Asiakkaidemme laskutustietoja säilytetään tilitoimistomme Talenom Online -palvelussa. Talenom Online -palvelimet sijaitsevat Kuopiossa palomuurin ja suojauksen takana. Sähköpostilistan keräykseen käytetään MailChimp-sähköpostipalvelua, jonne kerätään tilaajan sähköpostiosoitteet. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin annetut tiedot siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n väliseen Privacy Shield -ohjelmaan. Lisää tietoa MailChimpin sivuilla.

10. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Suurin osa verkkosivuista kerää kävijöistään jonkinlaista tietoa. Myös Sivututka kerää dataa evästeiden avulla verkkosivujemme kävijöistä, vaikkakin todella kevyesti verrattuna useimpiin muihin alan toimijoihin. Evästeiden avulla voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Toisin sanoen evästeiden käyttö takaa, että verkkosivumme ovat mahdollisimman tehokkaat ja käyttäjäystävälliset. Lain mukaan evästeistä on kerrottava, vaikka nykyään lähes kaikki sivustot käyttävät evästeitä jollain tavalla. Joten täältä pesee:

Mikä on eväste?

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Lisäksi evästeitä tarvitaan muistamaan mieltymyksesi ja valintasi sekä parantamaan käyttökokemustasi. Lisätietoa evästeistä saat täältä: www.aboutcookies.org

Sivututka.fi sivuston käyttämät evästeet:

Google Analytics

Tämä Googlen suosittu analytiikkapalvelu kerää kävijöistä tietoa. Tämän palvelun evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta. Meillä analyticsin tiedoista katsotaan enimmäkseen kävijämääriä. Muita mahdollisia meidän käyttämiä tietoja ovat esimerkiksi: millä laitteilla ja selaimilla sivustoa on käytetty, mistä sivustolle on tultu ja kuinka kauan verkkosivujen eri sivuilla kävijät ovat viihtyneet. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa voi sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Miten evästeitä hallitaan ja poistetaan?

Voit halutessasi määrittää selaimesi estämään Sivututkan tai jonkin muun sivuston evästeiden käytön. Tämä onnistuu yleensä selaimesi asetuksista. Ohjeita evästeiden estämiseen löytyy osoitteesta www.aboutcookies.org. Huomaa kuitenkin, että jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, osa verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi kunnolla. Ohjeita evästeiden estämiseen ja poistamiseen yleisimmille selaimille:

11. Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, kuten uutiskirjeen tilaajana tai yhteydenoton jälkeen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. Voit tehdä tämän esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen antti.rauhala@sivututka.fi. Uutiskirjeen tilauksen peruutus onnistuu myös kaikissa uutiskirjeen viesteissä olevasta peruutuslinkistä.

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen antti.rauhala@sivututka.fi.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun tai oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme välttämättä pysty palvelemaan enää sinua tehokkaasti.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?
Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen antti.rauhala@sivututka.fi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivityksiä voi tulla myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan suoraan asiakkaille.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot

Sivututka Oy (Y-tunnus: 2797169-1)

Tietosuojaan liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavastaava Antti Rauhala. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen antti.rauhala@sivututka.fi.